Mioriţa 2: Judgment Day

Pe-un picior de plai
Pe-o gură de rai
Stă un ciobănel
Resemnat de fel.
Gata ca să moară
Doar aşa-ntr-o doară.

Mioriţă laie,
Laie bucălaie,
Îl avertizase
Ca să stea de şase
Că-l fură fârtaţii
Şi-i prăjesc ficaţii.

Dară mândrul bace
Nu prea perspicace
Din umeri dădu
Câmpii îi bătu
N-avu apăsare
Gata fu să moare.

Însă mioriţa,
.Ţucu-i-aş guriţa-
La el se uită
Fisa îi pică
Iarba de mătase
Baciul o fumase.

Jointuleţul lui,
Scrumul drumului,
Ierbişoara lui,
Pradă bongului,
Bonguleţul lui,
Ia-l de unde nu-i

Căci ai lui fârtaţi
Cam matrafoxaţi
Roşi de cruntă pizmă
Până şi în cizmă
Pe l-apus de seară
Bongul i-l furară.

“Acum înţeleg
Futu-i şi bozmeg
De ce vrea să moară
Aşa dintr-o doară
Dară ăşti netoţi
Hoţi şi mafioţi
Când au uneltit
Nu m-au socotit.”

Şi porni mioara
Merse toată seara,
Tot din bar în bar
Cu-n arţag barbar
Să prindă fărtaţii
Să le ia ficaţii
Bongul să-l găsească
Şi să-l mântuiască.

Iată-i iese-n cale
De colo din vale
Măicuţă bătrână
Cu brâul de lână
Şi ea zâmbitoare
C-avea curte mare
Largă şi frumoasă
Şi cu iarbă deasă.

“Aoleu, măicuţă,
Te văd cam molcuţă
Aş accelera
Toată intriga
Ritmul de baladă
Mă adoarme-n stradă
N-ai văzut cumva
Doi, aşa-şi-aşa?”

“Ba da, măiculiţă
Cu lână plăviţă
Tocmai s-au tocmit
Pe un vas vestit
Sub steag moscovit
Pe mare-au pornit.”

Strigă mioriţa
Din toată guriţa
Oastea cea de oi
O chemă în toi
Şi astfel rosti
Fără a clipi:

“Haidem să luptăm
Pe baci să-l salvăm
Bongul să-l cătăm
Să-l recuperăm
Să îl returnăm
Şi să-l încercăm”.

Şi pe loc porniră
Pe-o navă suiră
Vasul moscovit
Pe loc l-au găsit
De el s-au ciocnit
Şi l-au rablagit

Şi printre spărturi
Cioburi, căzături,
Lemne şi frânturi
Şi fărâmături,
Bongul îl zăriră
Mândru behăiră
Mioriţa laie,
Laie, bucălaie
Hop, se aruncă
Şi mi-l înşfăcă
Dară, din păcate
Nu ştia să-noate.
Şi se scufundă
Şi se înecă.

Turma de mioare
Plecă-n lumea mare
Iar cei doi haini,
Pradă la rechini
Iar frumosul baci
Acum creşte maci.

Ce le-a fătat mintea

You may also like...

1 Response

  1. jademan says:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! 😂

    Îl văzui prea târziu!!!! Nu mai pot să te rog să-l pui în carte. 😁

Leave a Reply

%d bloggers like this: